För bra inomhusluft byter föreningen elementfilter med några års mellanrum. Det har nu blivit dags för det igen. Vi kommer under den här och nästa vecka att organisera utdelning av filter till alla lägenheter. I tabellen nedan ser du hur många stora och små filter det behövs för din lägenhet.

Antal lägenheter och storlek

Stora filter

(555 x 375 x 40)

Små filter

(555 x 225 x 40)

 

 

2 rok

1

2

 

3 rok

2

2

 

4 rok

3

2

 

 

Elementfiltren delas ut i elrummet i hus 18, plan –2 följande tider:

V. 22
Tisdag 30/5, kl. 18.30 & 19.30
Onsdag 31/5, kl. 18.30 & 19.30

V. 23
Onsdag 7/6, kl. 18.30 & 19.30
Torsdag 8/6, kl. 18.30 & 19.30

Kom och hämta dina filter vid någon av dessa tider. Vi prickar av dig och du få anvisningar om var du ska lämna dina gamla filter.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

 

1-Instruktioner till filterbyte 2023-05-29.pdf

Inför stämman har vi fått en fråga om att se de signerade versionerna av dokumenten Årsredovisning, valberedningens dokument samt om revisionsberättelsen. De dokument som delades ut i samtliga era postlådor var inte de som innehåller allas signaturer men självklart exakt samma dokument. De undertecknade versionerna, liksom revisionsberättelsen från vår revisor som tyvärr inte kom med i det utskrivna paketet, kan hittas på hemsidan samt kan naturligtvis erhållas även på papper.

 

Om du önskar få ett fysiskt exemplar av någon av dessa signerade dokument, vill ha dem mailade direkt till er, eller har andra frågor inför stämman, hör av er till oss via !

 

Hoppas vi ses vid stämman!

 

Sista dagen att lämna in motioner till årsstämman är tisdag 28:e Februari.

Hämtningen av matavfallet i våra 3 hus har kommit igång, nu är det bara att sortera på! Hämtning av matavfallet sker på måndagar. Vi behöver dock fortfarande vara lite vaksamma på ett par saker.

1- Vi har bara ett matavfallskärl i varje hus, så det kan snabbt bli fullt. Vi har beställt ett extra kärl till varje hus, men det är tydligen väntetid på det.

2- Rinnande eller kladdiga sopor lämnar otrevliga fläckar i hissar och trapphus. För allas trevnad, torka upp efter dig om soppåsen läcker.

 

Hälsningar från styrelsen

 

 

Vi har varit väldigt duktiga på att sortera matavfall! Det har dock visat sig att hämtningen av matavfallet inte riktigt har kommit igång som planerat hos leverantören, de ligger efter. Vi har förstås felanmält detta.

 

Vi behöver nu åter kasta soporna som hushållsavfall ett kort tag och pausa sortering av matavfallet eftersom matavfallskärlen är fulla. Detta verkar vara ett problem i hela Stockholm.

 

Viktigt att tänka på är att hushållssoporna slängs i knutna plastpåsar. Matavfallspåsarna kan alltså inte bara läggas i ett annat kärl. Med lite tålamod och välvilja kommer vi tillsammans att klara detta galant.

 


Vänliga hälsningar från styrelsen

 

 

 

 

 

Genomförd extrastämma
Onsdagen den 11/1 hölls extrastämma där Sandra Årstam valdes till styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma i april. Stämmoprotokollet finns att läsa nedan, se bifogat.

Motioner till årsstämman
Torsdagen den 20/4 arrangeras föreningens ordinarie årsstämma. Vi kommer att hålla till på Quality Globe Hotel (Arenaslingan 7). Vi startar på sedvanligt sätt med en trevlig fikastund. Motioner till stämman skickas in till styrelsemailen eller läggs i styrelsens brevlåda senast 28/2. Mer information kommer i kallelsen.

Föreningslokalen och bastun
Det är periodvis hårt tryck på föreningslokalen och bastun. Ta gärna en extra koll innan du lämnar lokalen så att det är städat i enlighet med instruktionerna, att all möblering är återställd och lampor släckta. Detta så grannen som kommer in strax efter möter en föreningslokal i trevligt skick. 

Styrelseskolan
Under två kvällar i februari, tisdag 7/2 och måndag 13/2, genomförs en s.k. styrelseskola i föreningslokalen. Här lär man sig mer om vad det innebär att sitta i en styrelse. Det finns några platser kvar, först till kvarn!

Sortering av matavfall
Nu har sopkärl och hushållskit för sortering av matavfall levererats till föreningen och delats ut till föreningens medlemmar. Läs noga i broschyren som följde med så att du vet vad som räknas som matavfall och inte. Du kan börja sortera ditt matavfall redan nu. Nästa vecka startar hämtningen av matavfallet av entreprenören PreZero.

Notera att entreprenören gör löpande kvalitetskontroller vid hämtning. Om matavfallet är dåligt sorterat får man antingen sortera om matavfallet eller beställa en extrahämtning så att det felsorterade matavfallet hämtas som ”restavfall”. Vi vill förstås gärna undvika den extrakostnaden. 

Använda hållaren för påsarna (inte hinkar med slät botten). Det garanterar luft under påsen, så slipper man dålig lukt och fukt.

 

 

Hälsningar från Styrelsen

1-Protokoll extrastämma Kvarnparken 2023-01-11.pdf 

Nu har sopkärlen till soprummen och hushållskitten för varje lägenhet levererats till vår förening. Nu är det dags att börja sortera matavfallet. Detaljerad information kommer inom kort. Vi börjar nu med att ställa i ordning i soprummen i våra hus, ta gärna en titt i ditt hus! Och så delar ut vi en uppsättning hushållskitt till varje lägenhet. Medlemmar i styrelsen kommer att ringa på dörren hos var och en (efter arbetstid) för att dela ut så att alla är på banan.

Vänligen, styrelsen

På fredag 13/1 påbörjas arbetet med stamspolning i vår förening. Företaget Solna Högtrycksspolning AB ansvarar för stamspolningen och har beräknat 2 dagars arbete per hus:

Hus 16 - fredag 13/1 och måndag 16/1
Hus 18 – tisdag 17/1 och onsdag 18/1
Hus 20 – torsdag 19/1 och fredag 20/1

Det är svårt att beräkna tidsåtgången men arbetet börjar längst ner i respektive hus och de jobbar sig uppåt en våning i taget. Det är viktigt att spolningen sker i rätt ordning.

Du kan förbereda hemma hos dig genom att plocka ur under diskbänken i köket och frigöra yta i badrum så att vattenlås och golvbrunn är åtkomliga. Har du t.ex. badkar med front får du lyfta av den. Lägg gärna ut lite tidningar eller handdukar på golvet som skydd. Har du hund eller katt hemma får du meddela styrelsen.

Om du inte är hemma under dessa dagar måste du ställa dörrlåset i serviceläge så att av styrelse utsedd person kan släppa in stamspolarna med huvudnyckel. Personen närvarar under tiden som arbetet pågår i din lägenhet. Hör av dig till styrelsen om du har frågor eller funderingar!

 

Styrelsen

 

 

 

 

Vädret slår om titt som tätt och töväder kan snabbt bytas ut mot minusgrader. Det betyder halka, särskilt vid entréerna. Vi ber alla att låta den sand och grus som ligger vid portarna vara kvar. Sopa inte bort den.

Vänligen,
Styrelsen

 

Styrelsen i Kvarnparken
önskar alla stora och små medlemmar
en riktigt god jul och ett gott nytt år
!

 

 

Den 11:e januari håller vi extrastämma för att välja ordförande till styrelsen. Mötet innehåller endast denna punkt där man röstar ja eller nej till valberedningens förslag. Kallelse och underlag har gått ut fysiskt i brevlådan och bifogas också här digitalt (Kallelse till extrastämma 2023-01-11.pdf ).

 
Hälsningar från Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

2022-12-20


Det är viktigt att vi hjälps åt och sorterar våra sopor rätt. Det handlar både om att tänka på miljön och föreningens ekonomi. Felsorterade sopor debiteras extra, vilket drabbar alla i föreningen genom ökade kostnader. Vissa sopor kan inte heller sorteras i vårt soprum utan behöver lämnas in vid återvinningscentraler, t.ex. det bilbatteri som står i soprummet i hus 20 (se här 1-Bilbatteri 2022-12-20.pdf)

Är du osäker på hur du ska sopsortera är du alltid välkommen att höra av dig till husvärden/
husvärdarna i ditt hus, fråga snälla grannar eller höra av dig till styrelsen.

Sorteringen kommer att bli ännu viktigare och petigare när vi i början på nästa år också ska börja sortera vårt matavfall.

Hälsningar från styrelsen