Jasenka Popovic
Ledamot med ansvar för Mark och park, vice ordförande samt administration av kölistor för bilparkering och vindsförråd.


Jasenkas erfarenheter från föreningsliv kommer från fotbollförening samt många års medlemsskap i olika ledningsgrupper inom ledande dagligvaruföretag. Till vardags arbetar Jasenka som projektledare inom Marknad och är ansvarig för lojalitetsprogram. Jasenka är utbildad marknadsekonom.