Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda kan du lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  

 

 

Styrelsen brf Kvarnparken 2021-2022  
     
Namn Roll Ansvarsområde
Jasenka Popovic Ordförande Styrelsen, samfällighet, avtal, köer, etc
Johan Carlstedt Ledamot/vice ordförande Hemsidan och nycklar
Haris Laitinen Donoukarás Ledamot Fastighet
Lucinda Jo Unger Ledamot Ekonomi
Johanna Nordlund Suppleant  Sekreterare
Liso Norrman Suppleant  Mark, vinterunderhåll, städ
     
Övrigt    
Christina Flesvik   Föreningslokalen
I bekräftelsemail skickas Christinas kontaktuppgifter ut, annars kontaktas styrelsen vid ev frågor.    
     
Husombud    
Torsten Beckman   Husombud hus 16
Susanne Ekelund   Husombud hus 18
     
Valberedning    
Helena Bani-Shoraka   Sammankallande
Lena Möller-Sundström    
     
Revisorer    
Per Lindblom (Allians Revision)  
Leif G Rantatalo (Revisorssuppliant)