Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda kan du lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  

 

Styrelsen brf Kvarnparken 2023-2024    
       
Namn Roll Ansvarsområde Hus
       
Sandra Årstam Ordförande, 1 år Ekonomi, bredband, fastighet, parkeringar, Solfjädern 20
Helena Bani-Shoraka Vice ordförande, Sekreterare, 1 år Nyheter/Information 20
Wictoria Tersmeden Ledamot 1 år Städ  18
Jörgen Rapp Ledamot, 2 år Skärmar, nyckelbrickor, fjärrkontroller, fysiska nycklar och kassaskåp 16
Henning Sjöberg Ledamot, 2 år Ekonomi, fysiska nycklar, kassaskåp, Direkten-kontakt, fastighet 16
Niklas Ovaska 1:e Suppleant, 1 år Ekonomi, vindsförråd, fastighet 18
Ulrika Jonsson 2:e Suppleant, 1 år Föreningslokalansvarig 16
Lucinda Jo Unger  3:e Suppleant, 1 år   20
Barbro Ohde 4:e Suppleant, 1 år Mark och Park 18
       
       
Kontakt     
     
       
Husombud      
Torsten Beckman, Jannicke Tamm   Husombud hus 16  
Vakant   Husombud hus 18  
Tommy och Catharina Söderberg  Husombud hus 20  
       
Valberedning      
Mats Norrman  Sammankallande   16
Fred Lindblom      18
Jan Mattson     20
       
Revisorer      
Per Lindblom (Allians Revision)    
Leif G Rantatalo (Revisorssuppliant)