Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda kan du lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  

 

Styrelse för Brf Kvarnparken 2023-2024    
       
Namn Vald som Ansvarsområden Hus
       
Sandra Årstam Ordförande, 1 år Avtal, ekonomi, bredband, fastighet, parkering, Solfjädern 20
Helena Bani-Shoraka Ledamot, 1 år Vice ordförande, Sekreterare, Information 20
Wictoria Tersmeden Ledamot, 1 år Mark och park  18
Jörgen Rapp Ledamot, 2 år Skärmar, nyckelbrickor, fjärrkontroller, fysiska nycklar 16
Henning Sjöberg Ledamot, 2 år Ekonomi, fastighet, Direkten 16
Niklas Ovaska 1:e Suppleant, 1 år Ekonomi, vindsförråd, fastighet 18
Ulrika Jonsson 2:e Suppleant, 1 år Föreningslokalen 16
Lucinda Jo Unger  3:e Suppleant, 1 år   20
Barbro Ohde 4:e Suppleant, 1 år Städ 18
       
       
Kontakt     
     
       
Husombud      
Torsten Beckman, Jannicke Tamm   Husombud hus 16  
Vakant   Husombud hus 18  
Tommy och Catharina Söderberg  Husombud hus 20  
       
Valberedning      
Mats Norrman  Sammankallande   16
Fred Lindblom      18
Jan Mattson     20
       
Revisorer      
Per Lindblom (Allians Revision)    
Leif G Rantatalo (Revisorssuppliant)