Nyheter

Hej alla medlemmar!

Vi har många gånger informerat om hur man hanterar sopor på rätt sätt i vår förening men det verkar fortfarande finnas ganska många medlemmar som inte bryr sig.

I sopkärl för grovavfall hittar man alltifrån använda barnblöjor, metallburkar, chipsförpackningar, mjölkförpackningar, plastförpackningar etc och så har det varit en längre tid nu.
Det händer vecka efter vecka och det kostar föreningens alla medlemmar stora pengar. 
Det har gått så långt så vi har fått förslag på att installera kameror i soprummen för att få bukt på dessa problem men tänker att det inte kan vara svårare än att få alla att förstå att man bor i ett bostadshus där vissa gemensamma regler skall följas.

Vi förstår att det är mycket enklare att droppa antingen hela soppåsen i samma sopkärl eller tömma den i samma men det är faktiskt föbjudet att göra det.

Vänligen läs på skyltar om ni känner er osäkra men respektera att vi sorterar sopor i vår förening och gör det på rätt sätt för ingen av oss har lust att
eftersortera sopor från medlemmar som missköter detta.
Våra husombud är inga sophanterare som finns till för ett antal medlemmar som slarvar med sina sopor utan har helt andra uppdrag som berör oss alla.

Har ni köpt nya möbler som oftasst är förpackade i stora kartonger skall dessa krossas och plattas till innan de läggs i kärl för wellpapp.
Samma gäller för mindre kartonger.

Ovanför varje kärl finns en tydlig skylt så läs gärna igenom den och försök att göra ert bästa!

Har ni stor mängd av saker ni vill slänga finns det en soptipp i Östberga som inte ligger så långt ifrån oss. Alternativt väntar man in vårstädning och slänger allt i container om det är äldre möbler etc.

Gällande ombyggnationer har vi det senaste året haft skador både på golv i trapphusen, i hissar och på väggar. De som gör skadorna står också för kostnader så informera gärna företag ni anlitar att de ska tänka på det och försöka skydda våra byggnader.

Vid renoveringar är det inte tillåtet att spola ner varken keramikdelar, målarfärg eller spackel av olika slag i stammarna. Dessa förorsakar stopp med väldigt dyra konsekvenser för oss alla.

Att lämna bigbags eller pall på våra innegårdar eller trottoarer efter en ombyggnation är inte tillåtet.
Medlem som har pågående renovering eller leverans av olika möbler får se till att allt som tillhör lägenheten forslas bort på egen bekostnad. 

Vi bor i en förening och delar på gemensamma kostnader men har ingen vilja att stå för andras privata kostnader. Det är vi nog alla överens om.

I tvättstugorna har vi satt upp ett antal skyltar skrivna på ett vänligt och enkelt sätt så att man kan förstå att tvättstugan skall lämnas ren men uppenbarligen förstår inte alla det ändå.
Vissa medlemmar lämnar både maskinerna och golven som att en städare kommer in sekunder efter dem och tar hand om allting. 

Snälla rara medlemmar, tänk på att vi är många olika personer som både gillar och ogillar vissa saker men ibland måste vi kompromissa.
För att försöka undvika konflikter och orättvisor har vi ett antal regler sedan föreningen bildades 1997. Vissa regler har ändrats sedan dess och andra kvarstår,
dessa ska följas så länge de gäller oavsett vad vi tycker om dem.
Har man invändningar mot vissa regler är man välkommen att höra av sig till styrelsen för diskussion och evnetuell ändring. I annat fall förutsätter vi att alla som bor i föreningen eller bara besöker oss försöker respektera alla andra medlemmar.

Detta är skrivet utifrån att vi löpande får in många klagomål gällande olika frågor.

Vänligen, Styrelsen

Nu har föreningen en ny och mer uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och att den även tillför något nytt och bättre till ert boende i föreningen. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrera till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

Hälsningar

Martin Löfgren,
Projektledare för hemsidan 

På förekommen anledning vill styrelsen informera om Källsortering och Grovsopor


Källsortering
I gatuplanet Skulptörvägen 20 finns behållare för käll­sortering av lampor, lysrör, småbatterier och övrigt enligt nedan­stående förteckning och i hus 16 finns behållare för käll­sortering av små­batterier. 
Lampor, lysrör, elektronik­skrot o.d. som det inte finns kärl för måste bäras bort till nr 20.

Grovsopor
OBS!! Större föremål  som ej ryms i något av kärlen för grovsoporskall medlemmar själv forslas bort till återvinningscentral. Närmast är Östberga.

Sommarhälsningar från Styrelsen

Sedan i höstas har vi märkt många avbokningar av föreningslokalen med så pass kort varsel att andra medlemmar inte fick möjlighet att boka lokalen.
Av den anledningen har vi beslutat att ändra bokningsreglerna.

 

Från och med 1 mars 2017 skall lokalen avbokas senast 2 veckor innan. Det gäller både ett- och flerdygnsbokningar.
Avbokningar med kortare tid än två veckor kommer inte att kunna genomföras, vilket resulterar i att den som har bokat kommer att få betala avgiften oavsett om man nyttjar lokalen eller ej.

Vår förhoppning är att lokalen blir mera tillgänglig för alla som behöver hyra den och att vi har så få avbokningar som möjligt.