Nyheter

Föreningens årsstämma kommer att hållas på kvällen den 23 april 2020.

Vi återkommer senast två veckor innan med kallelsen och dagordningen.


Alla medlemmar som har för avsikt att lämna in motioner till stämman vill vi be att göra detta senast tre veckor innan stämman genom att lämna brev i föreningens brevlåda i hus 20, eller via mail till

 

 

Styrelsen BRF Kvarnparken

Hej!

 

Igår eftermiddag/kväll hade vi utdelning av elementfilter.
Trots information om det i god tid innan och en påminnelse i förra veckan är det ca 25 medlemmar som varken kom igår eller såg till att någon annan hämtade filter.

 

En del äldre medlemmar har vi absolut förståelse för att de missade info och vi kommer självklart att hjälpa dem med både leverans och byte av filter.

Alla ni andra som inte har hämtat ut era elementfilter igår (fredag) är välkomna att göra det imorgon (söndag) kl 13-14 i hus 20 på plan -2.
Har ni inte möjlighet att komma själva, se gärna till att en granne hämtar ut filter åt er.

Vi ber er visa respekt för vår tid och inte missa detta tillfälle! 

Gamla filter skall under helgen slängas på pall som står bakom hus 20, precis utanför entrén mot parken.
De ska m a o inte slängas i soprum.

Tack på fh!
Mvh Styrelsen

 

Mötesanteckningar från öppna mötet

Datum: 20190925


Kallade: Alla medlemmar

Närvarande: Ca en tredje del

 

 

Mötet öppnades av Jasenka Popovic som välkomnade alla och föreslog att vi följer agendapunkter och på slutet tar ev övriga frågor.

 

·         Status OVK
Information om att OVK:n är genomförd och skulle i dagarna efter godkännas av en besiktningsman, vilket är nu gjort.

Boende i hus 18 klagade på dålig frånluft. Fläkten är sänkt men styrelsen ser till att den höjs igen. Detta ska nu vara genomfört.

·         Info om bilplatsavtal
Det blev fel uppgifter i avtalet som delades ut innan sommaren men det är rättat och de flesta avtal har nu kommit in.
I det nya avtalet står det att man inte får använda dammsugaren på platserna men det är tillåtet precis som tidigare. Styrelsen ser över information på hemsidan så det blir rätt där.

De som inte signerade avtal i tid och skickade in det till styrelsen eller Bredablick kommer att få information om uppsagda avtal (utifrån resp avtals uppsägningstid) och erbjudande om att teckna ett nytt som motsvarar det som delades ut efter sommaren. Signerar man inte det avtalet heller blir man av med sin plats när uppsägningstiden har löpt ut.
Detta gäller inte det fåtal medlemmar som har meddelat styrelsen om försening av olika anledningar under förutsättning att styrelsen får in påskrivna avtal enl överenskommelse.

·         Info om markiser
Vi har sju medlemmar i föreningen som har en eller flera markiser monterade på fönster och balkong.
Några har fått tidigare styrelsers tillstånd och flera saknar det men ingen av berörda har skriftligt tagit ansvar för att serva markiserna, ansvara för ev skadestånd om någon/något skulle bli skadat av markiserna eller att man ska montera ner dessa vid upphörande av medlemskap i föreningen.
Nuvarande styrelsen med hjälp av en jurist tog därför fram ett kontrakt som skulle reglera detta. Det går ut på att de befintliga markiserna får behållas under tiden man är medlem i föreningen men man måste själv ta ansvar för dessa.
Tre medlemmar har signerat avtalet och skickat in det, fyra medlemmar har inte gjort det i tid.
Enl kontraktet har man tre månader på sig att montera ner markiser själv efter att tid för signering har löpt ut. Därefter har styrelsen rätt att boka tid för nedmontering av markiser och återställning av eventuella hål på fönster/balkongtak/fasad.

Styrelsen bokar in ett möte med berörda medlemmar inom kort.

På tal om markiser har det kommit in förslag om att styrelsen ska se över möjlighet att sätta upp solskydd av något slag.
Styrelsen välkomnar förslaget och återkommer senast till våren 2020 med besked.
Fram till dess gäller regler som finns på vår hemsida, i korthet: markiser får inte sättas upp utan tillstånd, balkongskydd ska vara enfärgad enl färgkod som finns på hemsidan, balkonger får inte målas om, man får inte borra i fasad och fönsterkarmar, etc.
Gör man det trots allt kommer man att bli skyldig att inom kort återställa balkonger/uteplatser/fönster på egen bekostnad.
Vi vill poängtera att detta är ingen ny regel utan en lika gammal som föreningen nog men den följs tyvärr inte av alla medlemmar så den tål att upprepas.

·         Info om sophantering
Innan sommaren skulle vi ha anpassat storlek på sopkärl utifrån våra behov i nuläget men det har fallit mellan stolarna hos Veolia. Detta är genomfört och klart.

Fortsätt gärna att sortera soporna rätt oavsett ovan. Påsar/kassar fyllda med kartong, plast etc ska inte släppas ner i kärl för grovsopor utan sorteras.
I grovsopkärlen hamnar endast det som inte går att sortera i andra kärl, t ex mindre mattor, skor, leksaker som är av olika material etc.
Mjölkpaket verkar vara en oklar fråga men den ska läggas i kärl för wellpapp. Pocketböcker ligger ofta i grovsopkärl fast det ska ligga bland papper och tidningar.

Tvätt av sopkärl har tagits upp och styrelsen informerade om att detta genomförs en gång/år, oftast på våren i samband med storstädning. Det är en tjänst som vi betalar extra för.

·         Info om trädgård
Sommaren i år har inte varit lika varm som förra året vilket har gjort att vi behövde hjälp med vattning endast vid fyra tillfällen.
Styrelsemedlemmar har vattnat ett par extra gånger, mer än så har inte behövts.

I samband med trädgårdfrågor togs det upp även frågan om trädgårdsmöblerna mellan hus 18 och 20. För ca två år sedan tog dåvarande styrelsen beslut att vi ska byta ut dessa möbler till självkostnadspris. Detta kvarstår dock att genomföras.
Självkostnadspris i detta fall innebär att vi säljer de gamla möblerna och köper in mera bekväma stolar och bord för samma summa, som vi dessutom kan ställa in under vinterhalvåret så vi slipper kostnader för inoljning av befintliga möbler.

Under samma punkt togs även frågan om cykelförvaring i vår förening som slutade med att styrelsen med hjälp av frivilliga medlemmar ska se över möjlighet att bygga ett cykelförråd på baksidan av hus 18-20, alt bygga in ytor under balkonger vidd cykelställ.
Att köpa in flera cykelställ för vägg/tak kan vara ett annat alternativ men det blir kanske inte så många cyklar som vi hoppas som får plats i dessa, förutom att vissa cyklar är tunga att lyfta.

Rensning av dagvattenbrunnar har tagits upp och styrelsen har informerat att detta ligger inom Bredablicks ansvar men även Elite (fd Aktis) brukar se över dessa och rensa vid behov.
Upptäcker ni stop i brunnarna eller t ex grus/löv som är på väg att hamna i dessa gör vi felanmälan till Bredablick via deras hemsida.

·         Övriga frågor

Förutom frågor och idéer som ovan redan har nämnts har fråga gällande fläkten i tvättstugan i hus 18 som låter mycket lyfts. Styrelsen ser över detta.

Det har också kommit in förslag på olika ”arbetsgrupper” där medlemmar som inte är med i styrelsen kan engagera sig genom att ta fram olika förslag, prisofferter etc. Styrelsen varmt välkomnar detta och ser fram emot ett första samarbete gällande cykelförvaring.
Frågan ang bevattningsanläggning i trädgården har tagits upp på nytt och styrelsen informerade om att vi inte hann få in en offert innan sommaren på detta.
Vi hoppas kunna göra det under vinterhalvåret och beroende på kostnad/arbetsinsats försöka få det klart till nästa sommarsäsong.

 

Två viktiga frågor som styrelsen arbetade aktivt med under året är filter i elementen och fönsterlister.
Vi förstår att många anser att filter bör bytas ut oftare än var tredje år men bara inköp av filter kostade oss sist ca 75 000 kr. Därför följer vi vår underhållsplan och har för avsikt att köpa in filter nästa år.

Fönsterlister jobbar vi fortfarande med och diskuterar olika lösningar. Kostnaden för inköp av lister och arbetskostnad går på över 300 000 kr. Det är viktigt att dessa lister uppfyller sitt syfte men vi tänker att det kanske inte är nödvändigt att byta ut lister på alla fönster då vissa lister är mer slitna än andra.
Vi återkommer i frågan när vi har fattat ett beslut.


Vid frågor/funderingar är ni välkomna att maila till oss.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Kvarnparken

 

                                                     

 

 

 

 

 

Hej alla medlemmar,

Hoppas ni alla har haft en trevlig sommar!

Nu när hösten står för dörren vill vi påminna om att olja in trägolv på utsidan av franska balkonger.

Vi vill också be alla småbarnsföräldrar som älskar att släpa med sig hem olika sorters pinnar och lämnar dem vid portarna, att ta med dessa nästa gång ni ska iväg någonstans eller släng dem i soprum.
Det ser skräpigt ut när långa pinnar ligger i rabatter och det är farligt för äldre och andra barn att pinnar ligger på gångarna.

Hösten brukar vara en tid på året då många flyttar ut och in och även storstädar och gör sig av med olika prylar och möbler.
Tänk då på att stora möbler skall transporteras till soptippen och inte lämnas i sopkärl. Föreningen bekostar en container en gång om året för det, i april månad.
Andra tider på året får man ombesörja detta själv.
När man bär ut eller in stora/långa grejer får man gärna vara varsam för dessa lämnar lätt märken efter sig på både golv och väggar i trapphusen. Tråkigt nog syns det nästan varje gång på våra fastigheter när någon har flyttat eller slängt saker och det kostar oss alla.

Städning har vi som tidigare en gång per vecka så tänk lite extra nu när det blir blött ute att torka av era skor på mattor i entréer så gott det går för allt grus vi tar in i trapphusen repar golv och förstör polishen.
Samma gäller för barnvagnar, kör dem gärna ett par gånger fram och tillbaka på mattorna så lossnar förhoppningsvis det mesta och stannar kvar där.
När det gäller tvättstugor har vi fortsatta problem med en del medlemmar som inte håller sig till reglerna.  Många lämnar både ludd, hår och annat kvar på golven när de är klara, vilket inte är så trevligt för den som har tvättid efter. Tvättstugan ska lämnas ren efter varje tvättid, dvs maskinerna skall torkas av, golven ska sopas och våttorkas.

Vi har under lång tid märkt att dörrar till soprum och cykelrum inte stängs genom att hålla i handtag och stänga som man ska stänga en dörr utan dessa dörrar slår man igen så att hela husen skakar ibland utan någon förståelig anledning. Våra dörrar underhålls löpande och de fungerar väl och har handtag. 
Vi ber er alla att försöka stänga dörrarna försiktigt, på samma sätt som ni förmodligen stänger dörrar i era hem, för det finns risk att vi får skador på husen och fasader av detta.

Att bo i en bostadsrätt innebär bl a att det är vi medlemmar i föreningen som äger fastigheten och betalar för alla reparationer. Ju mindre skador vi har dessto mera lån kan vi betala av till banken och därmed antingen sänka avgifterna eller spara pengar till större reparationer som vi löpande genomför.
Skador eller andra kostander som t ex dyrare sophantering eller förstörda golv/väggar/dörrar etc gör att våra besparingar minskar, vilket kan leda till att vi blir tvungen att höja avgifterna för att klara vår ekonomi.

Vi vill också uppmana alla som har planer på att förändra något i sina bostadsrätter att läsa igenom reglerna eller kontakta stryelsen innan för det kan bli både dyrt och tidskrävande att behöva återställa något man har gjort som inte är tillåtet i vår förening. Regler är till att följas och det gäller oss alla som bor i Brf Kvarnparken.

Vi hoppas att vi ses på det öppna mötet den 25 sept kl 18.30 i föreningslokalen där vi informerar om och diskuterar flera saker!

Mvh Styrelsen