Nyheter

Kallelse till stämman

Årsredovisning och motioner.pdf

Vi har idag delat ut kallelsen till stämman med årsredovisning, motioner etc i allas brevlådor och här följer information om hur vi planerar genomföra den.

Trots coronapandemin har styrelsen fattat beslut om att genomföra årsstämman den 7 maj kl 18:30 i vårt garage mellan hus 18 och 20.

Vi vet inte när pandemin är över och om vi kommer att kunna genomföra stämman på ett säkrare sätt ifall vi skulle flytta fram den ytterligare.
Enligt våra stadgar skall stämman genomföras senast sista juni.

Den andra viktiga aspekten är att vi är endast fyra ledamöter och inga suppleanter i nuvarande styrelsen, varav två ledamöter avgår.
De ledamöterna har ställt upp och förlängt sina mandat något.

 

Folkhälsomyndihetens rekommendation är bl a att att man ska hålla sig hemma om man har symptom, att man ska vara extra försiktig om man är över 70 år ung och att man ska hålla avstånd.

 

Vår tanke med att hålla stämman i garaget är att vi är under tak men ändå utomhus och vi riskerar inga externa besökare/förbigående personer.

De säkerhetsåtgärder vi tar för att minska trängsel är följande:

 

-         Vi kommer inte att bjuda på något fika

-         Vi har tre ingångar till garaget: genom hus 18, hus 20 och garageinfart.

-         Vi kommer att markera på marken var alla kan stå

-         Det blir bara ståplatser. Vill du gärna sitta ner får du ta med egen stol.

-         Vid alla tre ingångar till garage kommer vi att ställa handdesinfektion som ni får använda

-         Fullmakt finns med i häftet. Se gärna till att skriva namn tydligt och hur du vill rösta på respektive motion samt punkter från dagordningen

-         Innan stämman börjar kommer någon av oss i styrelsen med spritade händer att dela ut röstkort. Ni ska alltså inte bilda någon kö utan vi kommer till er istället. Samma gäller för notering av vilka som är närvarande på plats.

 

I våra stadgar står det att en medlem får ha med sig bara en annan medlems fullmakt men regeringen har fattat beslut om att frångå den regeln fram till årsskiftet. Det innebär att en medlem kan ha med sig flera fullmakter.

 

-         Den medlem som vill lämnar över sin fullmakt till en annan medlem som ska gå på stämman

-         Den medlemmen kan i sin tur ha fler än en fullmakt

-         För att en fullmakt ska vara giltig behöver alla uppgifterna stå tydligt och alla frågor skall vara ifyllda

-         Är man smittad/har symptom och då inte ska träffa en annan medlem, kan man lägga sin fullmakt i föreningens brevlåda i hus 20, i Ingela Bjurevads brevlåda i hus 18 eller i Jasenka Popovics brevlåda i hus 16.

-         Fullmakterna från brevlådor kommer att lämnas till den som av stämman blir vald till att vara rösträknare, som säkerställer att allas röster kommer med.På så sätt har vi jobbat så transparent som möjligt i denna situation och hoppas att alla medlemmar kan känna sig trygga med att allting har gått rätt till.

Vid minsta tveksamhet kring detta vill vi att du snarast hör av dig till styrelsen.
Hör vi inget tolkar vi tystanden som att ovan förslag känns bra för alla.

 

Det finns säkert en och annan medlem som funderar på om vi kan genomföra stämman digitalt och svaret är nej på den frågan.
Att kalla till en årsstämma och eventuellt få teknikproblem är inget att föredra. Dessutom är det nästan omöjligt att räkna alla medlemmars röster via en länk. Vi kan då inte heller säkerställa att ingen obehörig person är med på vår stämma och tar del av förhandlingen.

 

Väl mött till årets föreningsstämma!
Mvh Styrelsen