Nyheter

Källsortering och Grovsopor

På förekommen anledning vill styrelsen informera om Källsortering och Grovsopor


Källsortering
I gatuplanet Skulptörvägen 20 finns behållare för käll­sortering av lampor, lysrör, småbatterier och övrigt enligt nedan­stående förteckning och i hus 16 finns behållare för käll­sortering av små­batterier. 
Lampor, lysrör, elektronik­skrot o.d. som det inte finns kärl för måste bäras bort till nr 20.

Grovsopor
OBS!! Större föremål  som ej ryms i något av kärlen för grovsoporskall medlemmar själv forslas bort till återvinningscentral. Närmast är Östberga.

Sommarhälsningar från Styrelsen