Informationsbrev 2022-11-23

Nya krafter i styrelsen
Styrelsen har stärkts med 5 adjungerade ledamöter: Mats Norrman, Ulrika Jonsson, Jörgen Rapp, Ove Sylwander och Catharina Söderberg. Välkomna! Styrelsen har också inom sig utsett en ny vice ordförande genom Sandra Årstam.

Ny portkod
Onsdagen den 30/11 får vi en ny portkod. Alla medlemmar får den nya koden i sin brevlåda.

Stamspolning inom kort
Det planeras stamspolning i våra 3 hus inom kort. Håll utkik på skärmarna och hemsidan för mer info.

Matavfallsprojekt
Från januari börjar vi sortera vårt matavfall. Det har bildats en ”sopgrupp” i styrelsen som arbetar med detaljerna.

Avgiftshöjning
Från och med januari 2023 kommer månadsavgifterna att höjas med 8% för att möta de ökade kostnaderna.

Hälsningar styrelsen