Tätning av franska balkonger 11 juni

2022-06-01

 

Styrelsen har beslutat att låta täta de franska balkongerna efter att en lägenhet i föreningen fått problem med fuktskador.
Problemet bottnar i ett konstruktionsfel från när de byggde husen.
För att inte fler lägenheter ska få problem med vatten och fukt som tränger in mellan puts och fransk balkong ska alla lägenheter i föreningen få sina franska balkonger tätade.

Företaget som utför arbetet heter PHM gruppen och har kommit med den bästa offerten.
Enligt överenskommelse med företaget 
ska arbetet genomföras under en dag och så snart som möjligt, vilket är skälet till att det sker under en helg.
Tätningsarbetet sker 
inifrån, så hantverkarna behöver komma in i lägenheterna.

När sker detta? Lördagen den 11/6 under hela dagen.

Vad behöver du göra? Se till att utrymmet runt den franska balkongen är tom på saker så att hantverkarna lätt kan öppna balkongdörren och har lite svängrum.

Vad gör jag om jag inte är hemma? Om du inte är hemma behöver du ställa låset i serviceläge (vrida låset till kl. 10) så att hantverkarna kan komma in i lägenheten.
Alternativt kan du be 
grannar om hjälp.
Styrelsemedlemmar närvarar vid tätningsarbetet ifall man inte är hemma.

Vänliga hälsningar
Styrelsen brf Kvarnparken