Köpa Bostad
Bostadsrätter till salu i föreningen hittar du på Hemnet. Lägenheter i huset har adress Skulptörvägen 16-20 i Johanneshov.

Om föreningen
Bostadsrättföreningen Kvarnparken bildades 1996. Föreningen består av tre flerfamiljshus med 62 lägenheter och är belägen i Johanneshov - ett stenkast från Gullmarsplan och har Grynkvarnsparken som närmsta granne. Lägenheterna och gemensamma utrymmen har hög kvalitet. 

 

Området runt husen är lummigt grönt med planteringar och gräsmattor. Närheten till Grynkvarnsparken, med naturdamm med bro och paviljong, sittplatser, pergola, blomsterplanteringar och lekplats, gör området barnvänligt och trivsamt. 
Parken anlades redan 1949 av arkitekten Eric Glemme. 

 

Styrelsen beviljar dig medlemskap
En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.