Nyheter

Motioner till Årsstämman

Motioner till Årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 16:e februari.
E-post  eller föreningens brevlåda skulptörvägen 20.