Rumstemperaturen i lägenheten regleras med termostatventiler placerade på elementen. Värmen är grovinjusterad men är beräknad att hålla en temperatur på 20-22 grader i vardagsrummet. För att underlätta städning bakom elementen är dessa fällbara och det är också nödvändigt att fälla fram radiatorerna ett par gånger per år så att inte kopplingarna fastnar och tar skada. I samband med att radiatorerna fälls fram bör man passa på att rengöra de filter som sitter framför luftintaget bakom dessa element.

Badrummet är uppvärmt via en handdukstork. I golvet finns elslingor för komforten. Golvvärmen bör inte stå avstängd i åratal. Den beräknade maximala effekten är ca 280 Watt medan minimivärdet utgör ungefär 30 Watt. Alltså tämligen låga tal. Golvbrunnar i våtrum måste innehålla vatten för att hindra avloppslukt att tränga in, se därför till så de hålls fyllda även under semesterperioden.