Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.


Valberedning består av

Helan Bani-Shoraka
Sammakallande
Skulptörvägen 20

   

Victoria Tersmeden 
Skulptörvägen 18
      

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16