Är du intresserad av att hyra en garageplats/parkeringsplats  är du välkommen att kontakta styrelsen.
Det är för det mesta kö till platserna. Om du redan har en plats som du inte är nöjd med kan du ställa dig i byteskön.

Det finns:

  • 19  garageplatser under tak som fn kostar kr 615 per månad. 
  • 4 garageplatser under bar himmel som fn kostar kr 492:- per månad. 
  • 7 parkeringsplatser som fn kostar kr 369:- per månad. 

Samtliga platser har motorvärmare (se nedan bilaga. bruksanvisning)

Ladda ned

Icon representing an icon        GARO bilvärmare Bruksanvisning