I gatuplanet Skulptörvägen 20 finns behållare för käll­sortering av lampor, lysrör, småbatterier och övrigt enligt nedan­stående förteckning och i hus 16 finns behållare för käll­sortering av små­batterier. 
Lampor, lysrör, elektronik­skrot o.d. som det inte finns kärl för måste bäras bort till nr 20.

Grovsopor

OBS!! Större föremål  som ej ryms i något av kärlen för grovsopor SKALLmedlemmar själv forslas bort till återvinningscentral. Närmast är Östberga.

I soprummet Skulptörvägen 20 finns två kärl för grovsopor. På väggen över kärlen finns en skylt märkt "Grovsopor i kärl" med förteckning över vad som kan läggas i kärlen. I dessa kärl ska dessutom läggas wellpapp samt kartongmaterial som ska komprimeras dvs. skäras sönder eller pressas ihop. Här kan även större mjuk­plast­förpackningar läggas. I soprummet Skulptörvägen 16 finns också två kärl för grovsopor. Ett är markerat med "Grovsopor i kärl" och ett annat med "Wellpapp/Kartong".

I varje soprum finns sopkärl märkta enl nedan: Returpapper 

I varje soprum finns sopkärl avsedda för och märkta med "Tidningar". På väggen över dessa kärl finns en skylt märkt "Tidningar" och det som ska läggas i kärlen är t.ex. dagstidningar, vecko­tidningar, kataloger och reklam­blad. Däremot ska wellpapp, fönster­kuvert - som läggs i hushålls­soporna - eller kartonger inte läggas i de kärlen. Pappers­materialet ska vara torrt och rent.

Ofärgat glas

I varje soprum finns sopkärl avsedda för och märkta med "Ofärgat glas". På väggen över kärlen finns en skylt märkt "Ofärgat glas" och vad som ska läggas i kärlen är t.ex. ofärgade flaskor och burkar, som ska vara tomma och ursköljda. Kapsyler och lock ska tas bort innan glasen läggs i kärlet för att glasmaterialet ska kunna åter­användas. Porslin, keramik, glöd­lampor, speglar e.d. får ej läggas i dessa kärl.

Färgat glas

I varje soprum finns sopkärl avsedda för och märkta med "Färgat glas". På väggen över kärlen finns en skylt märkt "Färgat glas" och det som ska läggas i kärlen är t.ex. färgade flaskor och burkar. I övrigt gäller samma föreskrifter som för ofärgat glas.

Metall

I varje soprum finns sopkärl avsedda för och märkta med "Metall". På väggen över kärlen finns en skylt märkt "Metall" och vad som ska läggas i kärlen t.ex. konservburkar, burklock, kapsyler, aluminium och tomma sprayburkar. Alla för­pack­ningar ska vara tomma och ren­gjorda. Öppna botten på konserv­burkarna om det går och platta till dem så att de tar minsta möjliga plats.

Hårdplast

I varje soprum finns sopkärl avsedda för och märkta med "Hårdplast". På väggen över kärlen finns en skylt märkt "Hårdplast" och vad som ska läggas i kärlen, nämligen plast­förpackningar av polyeten, polypropen, polystyren, polyvinyl­klorid o.d., t.ex. ketchup­flaskor, saftdunkar samt korkar och lock av hårdplast. Förpack­ningarna ska vara rengjorda och torra. Ta bort korkar och lock av metall e.d. och sortera även bort andra delar av för­packningen som ej utgörs av hårdplast.

Elektronik­skrot 

I soprummet Skulptörvägen 20 finns ett kärl för elmaterial och elektronik. På väggen över kärlen finns en skylt märkt "Elektronik". I detta kärl ska läggas skrotade brödrostar, sladdar, radioapparater, microugnar och liknande, dvs mindre apparater. Frysar, spisar, tvättmasker o dyl måste du själv forsla bort.

Hushålls­sopor

Läggs i sopinkastet i respektive entré och här läggs köksavfall (ordentligt emballerat) och även mjukplast i mindre för­packningar. 
Flaskor, blomkrukor, plastförpackningar och andra föremål får alltså inteläggas bland hushållssoporna.