För närvarande finns det endast byggnadslov för inglasning av balkongerna mot parken i hus 18 och 20.