Regler för föreningens kölistor

Nyteckning

Det finns två kölistor som avser nyteckning

- en för parkering inomhus i garaget

- en för parkering utomhus där platserna under bar himmel i garaget räknas in

Det är ok att anmäla intresse till båda kölistorna. De som tackar nej till erbjudande om parkerings- eller garageplats flyttas längst ned i kön.

Byta plats

Det finns också en intern kölista för dem som önskar byta plats. De som står på den kölistan ska alltid tillfrågas först om de vill byta plats innan frågan går vidare till dem som står på någon av listorna för nyteckning ovan. Även här gäller att de som tackar nej till erbjudande om parkerings- eller garageplats flyttas längst ned i kön.

I och med övergången till nya regler kommer medlemmar som tidigare har tackat nej och finns i dagens kölista tillfrågas om de vill behålla sin plats i kön eller om det är ok att flytta ned dem.

Allmänna regler

  • Huvudregeln är att man måste vara innehavare av en bostadsrätt i föreningen för att få hyra en plats.

  • Det finns inga krav på att äga en bil för att ställa sig i kö.

  • Endast personbilar får ställas på parkeringsplatsen.

  • Det är ok att parkera en bil som någon annan äger (t.ex. tjänstebil eller lånebil) på den platsen man hyr.

  • Platsen får inte hyras ut i andra hand.

Principer för uppsägning/överlåtelse av avtal avseende garage/p-plats/vindsförråd vid skilsmässa/separation/dödsfall
Den personen som bor kvar i föreningen har rätt att överta avtal för bilplats/vindsförråd om denne vill. I övriga situationer som innebär att ett nytt lägenhetsavtal skrivs kan avtal för bilplats/vindsförråd inte övertas från den förra ägaren.

 

Brf Solfjädern's platser
Bostadsrättsföreningen Solfjädern, Etsarvägen 10, har 10 garageplatser under tak.