All ombyggnation som innebär ändring av planlösning (t.ex. riva en bärande vägg) eller ändringar i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation eller som på något sätt påverkar de delar av fastigheten som ligger under vårt gemensamma ansvar, kräver tillstånd från styrelsen. För att få en ändring godkänd måste du ansöka i förväg. Fråga gärna om du är osäker på vad som måste godkännas av styrelsen.

Ändringar som inte godkänts i förväg kan leda till krav på återställande av ändringen samt eventuellt krav på vite.

Var hittar jag ritningar?
För rutinärenden ställer styrelsen inga formella krav på ritningen. Det duger med en som du ritat själv eller på en ritning du fått från mäklaren. I vissa fall kan en besiktningsman/byggnadskonsult behöva en mer detaljerad byggnadsritning. I dessa fall hänvisar vi till Stockholms stads stadsbyggnadskontor som mot en avgift kan tillhandahålla ritningar.

Får jag sätta in en motordriven fläkt ovanför spisen?
Nej, motordriven fläkt får inte kopplas till fastighetens ventilation. Det förstör ventilationen och driver in matos till dina grannar. Tänk på att explicit fråga efter en fläktkåpa utan motor när du väljer modell. Istället ska det finnas ett spjäll som kan ställas in för viss grundventilation och en timer som styr hur länge det blir ett högre luftflöde vid matlagning.

Får jag sätta upp en markis på fasaden eller utanpå fönstret?
Nej, för att enskild bostadsrättshavare ska få montera markiser krävs föreningens godkännande i förväg. Dessutom krävs att den enskilda bostadsrättshavaren tecknar en ansvarsförbindelse. Bostadsrättshavaren ansvarar för såväl person- som egendomsskada som kan uppstå i samband med montering, drift och underhåll av markisen.

Får jag riva en innervägg?
Icke bärande innerväggar (eller skiljevägg mot granne) av betong och väggar av gips i bostaden är ditt ansvar som bostadsrättshavare. Dessa får du ändra så länge det inte påverkar fastigheten eller någon fast installation, t.ex. ventilation, vatten och elanläggning.

Får jag installera golvvärme i badrummet?
Elektrisk golvvärme får du(åter-)installera efter godkännande från styrelsen. Vattenburen golvvärme är inte tillåten.

Får jag ta bort eller byta ut ett element?
Inte utan tillstånd från styrelsen. (Men om det är fel på elementet är det föreningens ansvar att byta ut detta.)

Får jag ta bort eller byta ut handdukstorken?
De flesta lägenheter har en handdukstork kopplad till varmvattencirkulationen. Den får du ta bort, men då måste den ersättas med en förbindelse mellan tillopp och returledning för varmvatten, så att det fortfarande är cirkulation. Arbetet ska givetvis utföras fackmannamässigt, efter godkännande från styrelsen.

Får jag dra om elledningarna i lägenheten?
Det kräver inte tillstånd från styrelsen, men måste utföras av behörig elektriker som vet vad man kan och får.

Får jag installera matavfallskvarn kopplad till avloppet?
Nej, eftersom våra avloppsledningar inte är dimensionerade för att klara det.

Får jag byta dörren mot trapphuset?
Ja, det får du göra utan tillstånd. Av estetiska skäl kräver vi dock att färg, stil och utseende på utsidan ska vara samma som på övriga dörrar i trapphuset. Du måste flytta över servicelåset från den gamla dörren. Dörren måste givetvis uppfylla gällande brandskyddskrav.

Vad mer får jag göra utan tillstånd?
Som bostadsrättshavare har du stora friheter att utforma din bostad. Du får byta alla ytskikt (golvbeläggning, tapeter och målning) utan tillstånd. Du får byta ut toalettstol, handfat, badkar och köksinredning och du får installera tvätt- och diskmaskin förutsatt att utrymmet är förberett för det. Ytterligare information om vad du är ansvarig för hittar du i Stadgarna. Fråga gärna om du är osäker.