Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker de flesta skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Man ska dock ha en egen hemförsäkringen som täcker skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh.

Kolla detta med ert försäkringsbolag för hemförsäkringen och meddela dem att vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg.

  • Föreningen är försäkrad i Trygg Hansa www.trygghansa.se/foretag
  • Skadeanmälan: telefon 0771-111 500, välj företagsförsäkring

Information om Trygg Hansas villkor för bostadsrättstillägg hittar du på www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/Privat/P00296.pdf 

Kontakta alltid styrelsen omedelbart vid vattenskador eller andra skador som kan påverka andra delar av fastigheten än din egen lägenhet. 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskador     Fullvärde
Allriskskada Fullvärde
Självrisk 1500 kr
Vid vatten- och läckageskador är självrisken högre: 2 000 kr, 4 000 kr eller 10 000 kr,
beroende på var skadan skett och vad som orsakat den.