Till varje lägenhet hör ett källarförråd beläget på bottenplanet i resp hus. Det finns även vindsförråd att hyra. Dessa kostar  fn  kr 123:- per månad. 
Kontakta styrelsen för intresseanmälan och för info om tillgänglighet.