Ordningsregler 

  • Endast cyklar ska förvaras i cykelrummet
  • Cyklar får inte låsas fast i cykelstället
  • Mittgången får inte blockeras
  • Cyklar som inte används ska om möjligt förvaras i egna förråd
  • Maximal cykelbredd bör vara ”barnstolsbredd”
  • Endast en cykel per person får förvaras i cykelrummet