Skadedjur
Hemkommen från en exotisk plats är det möjligt att man har tagit fripassagerare med sig i sin packning. Upptäcker du smådjur som inte är välkomna i din lägenhet, ring Anticimex och informera styrelsen.

Skadedjursförsäkring ingår i föreningens försäkringsavtal.

Utelåst
Om man har låst sig ute får man själv tillkalla låssmed och stå för kostnaden. Det kan vara bra att ha en extranyckel hos någon pålitlig granne eller bekant för att slippa detta besvär. Ingen i styrelsen har möjlighet att med huvudnyckel öppna någon dörr.

Byte av namn i entré och på dörr
Är du nyinflyttad och behöver byta namn i entrén och på dörren? Kontakta då föreningens fastighetsskötare. Kontaktuppgifter finns under fliken Felanmälan. 

Behöver du fler nycklar till lägenhet, cykelrum, tvättstuga m.m.
Föreningens låssystem är spärrat mot kopiering. Fler nycklar kan beställas hos företaget Safeteam mot att du visar upp upplåtelseavtal, köpavtal eller hyresavtal och legitimation. Se vidare under fliken nycklar.

Cyklar och barnvagnar
Observera att det inte är tillåtet att parkera barnvagnar i trapphusen.

Balkong och fasad
Ingen bostadsrättshavare får montera något på föreningens husfasader eller på balkonger utan tillstånd (avser t.ex. parabol eller markis). Om så sker kan bostadsrättshavaren bli skadeståndsskyldig.
För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som gärna vill sätta upp ett balkongskydd. Det är då viktigt att du väljer rätt färg, nämligen Dickson nr 6020 eller liknande.  http://www.dickson-constant.com/sv/SE/4/tyg-duk/159/6020-grege

Uteplatsen
Den som har förmånen att bo i marklägenhet sköter själv snöskottning, trädetaljer, häck- och gräsklippning på sin uteplats.

Trösklar
Trösklarna till den franska balkongen och ut till balkongen eller uteplatsen måste regelbundet skyddsbehandlas t.ex. med teakolja. Detta ligger på bostadsrättshavarens eget ansvar att ombesörja. 

Avloppet
Spola inte ned färg- och gipsrester när du rengör penslar m.m. Spola inte heller ned annat material som kan förorsaka stopp i våra relativt smala avloppsrör.

Ansvarsfördelning
I stadgarna framgår ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen.