Uthyrning av lägenhet i andra hand kan tillåtas endast om styrelsen ger sitt samtycke. Godtagbart skäl är om medlem avser att studera, arbeta eller pröva ett nytt sammanboende på annan ort, eller vid sjukdom, annan rehabilitering eller samhällsinsats. Från en månad, att förlängas upp till 12 månader, innan ny ansökan görs. Eventuellt kan det förenas med ytterligare villkor. 

Bostadsrättshavaren/-arna bör i syfte att kunna återta nyttjanderätten till sin lägenhet (om uthyrningen överstiger viss tid) avtala att hyreslagens bestämmelser om besittningsskydd inte skall gälla dem emellan. En sådan överenskommelse skall även godkännas av hyresnämnden.

Korta och multipla uthyrningar kommer inte att godkännas. 

Uthyrning utan styrelsens samtycke kan leda till att nyttjanderätten till lägenhet i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas.

Använd styrelsens blankett för smidig behandling!  

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning (PDF-format)
Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning (Excel-format)
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning