Mats Norrman
Är ordförande och den som leder styrelsearbetet och ser till att stämmo- och styrelsebeslut verkställs. Hålla samman styrelsens åsikter och kunnande.

Mats har föreningserfarenhet från politik och intresseföreningar. Har haft många olika funktioner från att vara suppleant till att sitta ordförande i nämnder och ideella föreningar.