Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Robert Schön

   

Vice Ordförande 
Jasenka Popovic
mer info
      

Ledamot
Lena Arenblad

 

Ledamot 
Roland Tomth
 

Ledamot
AnnaStina Hörnfeldt
Sekreterare
 

Suppleant
Donna Milivojevic
 

Suppleant
Paul Linton
 

 


Husvärdar

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16

   

Susanne Ekelund
Skulptörvägen 18
      

Roger Gustavsson 
Skulptörvägen 20
      


Valberedning

Mats Norrman
Sammakallande
Skulptörvägen 16

   

Johan  Carlstedt
Skulptörvägen 16
      

Ingela Bjurevad
Skulptörvägen 18

      


Revisorer

Per Lindblom
Allians Revision

   

Leif G Rantatalo 
Revisorssuppleant
      

Ingen internrevisor är utsedd