Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Mats Norrman
mer info

   

Vice Ordförande 
Jasenka Popovic
mer info
      

Ledamot
Lena Arenblad

 

Ledamot 
Robert Schön
 

Suppleant
Anders Yttergren
Nyckel & arkivansvarig

 

Suppleant
AnnaStina Hörnfeldt
Sekreterare
 

Suppleant
Jannike Tham
Ansvarig föreningslokalen
 


Husvärdar

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16

   

Sivert Johansson 
Skulptörvägen 18
      

Roger Gustavsson 
Skulptörvägen 20
      


Valberedning

Helan Bani-Shoraka
Sammakallande
Skulptörvägen 20

   

Victoria Tersmeden 
Skulptörvägen 18
      

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16
      


Revisorer

Per Lindblom
Allians Revision

   

Leif G Rantatalo 
Revisorssuppleant
      

Ingen internrevisor är utsedd