Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Robert Schön

Ansvarig för juridiska frågor i föreningen

   

Vice Ordförande 
Jasenka Popovic
mer info
      

Ledamot
Lena Arenblad

Ekonomiansvarig

 

Ledamot 
Roland Tomth

Ansvarig för fastighetsfrågor

 

Ledamot
AnnaStina Hörnfeldt

Sekreterare & ansvarig för arkiv

 

     
     

 


Husvärdar

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16

   

Susanne Ekelund
Skulptörvägen 18
      

Anders Yttergren 
Skulptörvägen 20
      


Valberedning

Mats Norrman
Sammakallande
Skulptörvägen 16

   

Johan  Carlstedt
Skulptörvägen 16
      

Ingela Bjurevad
Skulptörvägen 18

      


Revisorer

Per Lindblom
Allians Revision

   

Leif G Rantatalo 
Revisorssuppleant
      

Ingen internrevisor är utsedd

Övriga

Johan Carlstedt
Webansvarig

   

Emelie Eriksson 
Lokalansvarig