Utrustning i fastighetens gemensamma utrymmen (garage, trapphus, tvättstugor, portar m.m.) kan ibland sluta fungera. Om så sker ska detta fel anmälas enligt föreningens rutiner nedan.
Bostadsrättshavare får inte på eget bevåg göra ingrepp i fastighetstekniken i syfte att lösa problemet eftersom skador kan uppstå som denne kan bli ansvarig för både juridiskt och ekonomiskt.

 

Felanmälan
Bredablick Förvaltning Tel. 08-4090 4039
Måndag-fredag 08:30-16:00 (Lunchstängt 12:00-13:00) 

Felanmäl direkt på webben
Felanmälan lämnad på hemsidan utanför kontorstid behandlas nästkommande arbetsdag.

Akut fel

Fastighetsjour 08-744 0950
Mån-Fre 16.00-08.30 samt dygnet runt på helger

Vid akuta fel som ej kan vänta. 

Jouren är i samarbete med Driftia som tar emot anmälan och gör en utryckning. I möjligaste mån åtgärdas felet av jourpersonalen.
Bedöms felet kräva fackman finns hantverksjour att tillgå.

 

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 


Hissar
Kone Tel. 0771 50 00 00
Dygnet runt

Passersystem
Telelarm Tel. 08-709 39 00 
Endast dagtid.

Garageporten
Una-portar Tel. 08-18 60 03


Internet & Kabel-TV

Comhem Tel. 90 222 
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-18.00

E-post: 

Om Du har fel på kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.

Nycklar

Safeteam Tel. 08-442 99 60
www.safeteam.se 
Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov  (bredvid systembolaget i slakthusområdet - Globen). 

 

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring

 

Kontakt med styrelsen i Brf Kvarnparken

Styrelsen har en funktionsbrevlåda som avläses kontinuerligt. 
Lämna synpunkter, iakttagelser och förslag på förbättringar.
(Obs. Ej avsedd för felanmälan!)
E-postadress: